Hjertøya og fiskerimuseet:

I nærheten av Molde ligger rekreasjonsområdet Hertøya. Dette er en rekke holmer som ligger i den vakre Moldefjorden. Her kan du ha piknik og gå turer. På holmene ligger også fiskerimuseet. Dette er et lite fiskevær med rorbuer, en lefsefabrikk, et verksted og flere båter. Museet viser den lokale kulturen i kystområdet og forholdene folk levde og arbeidet under rundt 1850. Øya kan bare nås med en liten ferge om sommeren. For mer informasjon, se www.romsdalsmuseet.no .

nb_NONB