Det kan fanges mye fisk i fjorden. Her er en liste over de vanligste fiskene som fanges ved Fiskesenter Birkeland.

Pollock

Sei fanges ofte i fjordene. Det fanges jevnlig eksemplarer på rundt en meter. Den beste perioden for sei er mellom mai og juni.

Torsk

Torsk er den vanligste fiskearten i Norge og fanges ofte her. Det fanges jevnlig fisk på rundt 1 meter.

Makrell

Du kan fange makrell hele året i de norske fjordene. I august er det rikelig med makrell. I røykeriet på Fiskesenter Birkeland kan du røyke makrellen før du tar den med hjem.

Hummer og krabber

Høsten er sesongen for fangst av krabber og hummer. I denne perioden er det rikelig med krabber og hummer i fjordene. Med en ruse og fiskerester kan du prøve lykken. En god fangst av taskekrabbe, en sitron og litt majones, og du kan nyte et deilig måltid!

Høsten er også en god sesong for hummer. Et måltid du sent vil glemme.

Du kan leie kompatible feller fra oss.

Fiskeferie med venner

Andre fiskearter

I fjordene finnes det et bredt utvalg av fiskearter. Det totale antallet varierer, men rundt 150 arter er nevnt. Mange av dem kan fanges i fjordene og i havet her på fiskesenteret. Du kan fange flyndre, rødspette og annen flatfisk, breiflabb, steinbit, lange, knurr, lyr og kummel.

nb_NONB